ฝ่ายผลิตและคลังสินค้าของ บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด ดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้สามารถผลิตข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกขนาด 5 กิโลกรัม ได้ถึงปีละ 30,000,000 ถุง หรือ 150,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 4,000,000,000 ล้านบาทต่อปี และผลผลิต 80% ของการผลิตดังกล่าวจะถูกส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศทั่วโลก โดยมีตลาดหลัก อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดาและประเทศในกลุ่มแปซิฟิก ปาปัวนิวกินี ส่วนตลาดรองจะอยู่ในยุโรปและออสเตรเลีย ส่วนที่เหลืออีก 20% จัดจำหน่ายภายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าปิ่นเงิน ชาวนาไทย

 

 

     

ข้าวสารที่จัดจำหน่ายประกอบด้วยสายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้คือ 

             ข้าวหอมมะลิ (ทุกสายพันธุ์)

             ข้าวขาว (ทุกสายพันธุ์)

             ข้าวเหนียว (ทุกสายพันธุ์)

             ข้าวแฟนซี เช่น ข้าวบัสมาติ ข้าวจาปอนิก้า ฯลฯ

             ข้าวเคลือบวิตามิน ข้าวซ้อมมือควิก

 

      ข้าวสารที่จัดจำหน่ายภายในประเทศนั้น ได้จัดจำหน่ายเป็นสองช่องทาง คือ 

             จัดจำหน่ายโดยตรงให้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลศิริราช และส่วนราชการ

             จัดจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด เช่น บิ๊กซี แมคโคร คาร์ฟู ฯลฯ

 

      วัตถุดิบ วัตถุดิบหลักของโรงงานคือข้าวสาร ซึ่งแบ่งสายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่

          พันธุ์พื้นเมือง ประกอบด้วย

              ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ , 

             ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวขาวเสาไห้, 

             ข้าวขาวตาแห้ง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู , สันป่าตอง เป็นต้น

 

 

          พันธุ์ข้าวต่างประเทศ ประกอบด้วย

            ข้าวบัสมาติ จากประเทศอินเดีย

            ข้าวจอปอนิก้า จากประเทศญี่ปุ่น

 

      แหล่งวัตถุดิบ บริษัทฯ จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

           โรงสีในเครือของบริษัทฯ ซึ่งตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น ฯลฯ

 

      กระบวนการผลิต ข้าวสารที่จัดซื้อมาจากแหล่งต่างๆ ซึ่งผ่านการสีข้าวมาจากโรงสีแล้วนั้น จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง กรวด ทราย วัชพืช ตลอดจนเมล็ดข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ จากนั้นข้าวสารที่ผ่านกระบวนการ ทำความสะอาดขจัดสิ่งเจือปนข้างต้นแล้ว จะถูกส่งไปเก็บในไซโลควบคุมอุณหภูมิ และส่งผ่านต่อไปเข้าเครื่องแยกกรวด หิน ทราย และโลหะหนักอีกครั้ง ก่อนจะส่งต่อเข้าเครื่องขัดมัน เพื่อทำให้คราบฝุ่นที่ติดบริเวณผิวข้าวสะอาด ปราศจากคราบรำและไข่แมลงต่างๆ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเมล็ดหัก และคัดขนาดเมล็ด และคัดแยกเมล็ดสีต่างๆ ที่ไม่ได้มาตรฐานออก ด้วยระบบเลเซอร์ เพื่อผ่านต่อไปยังเครื่องตรวจสอบความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะส่งไปเก็บพักในไซโลเก็บข้าว เพื่อรอการบรรจุถุงด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ข้าวที่เสร็จสิ้นตามกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอนไม่ผ่านมือคน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าข้าวสารบรรจุถุง ทุกถุงจากโรงงานมีความสะอาดและปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคอย่างแน่นอน