ที่อยู่สำนักงานขาย :                  

78 หมู่ 4 ซ.โรงสีเอกไรซ์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110          

 

 

โทรศัพท์สายตรง :  (662) 925-9988

โทรศัพท์สำรอง :  (662) 571-3124-5

โทรสาร:  (662) 922-5386

โทรสารสำรอง :  (662) 571-3126

ทุนจดทะเบียน :  50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มมูลค่า

สถาบันการเงิน :  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) Siam City Bank Public Company Limited

Email :  Information Division : info@akericemill.com 

สำนักงานต่างประเทศ ติดต่อ

คุณเพ็ญจันทร์ ธนบุณยวัฒน์

   info@akericemill.com

   Penjun.t@akericemill.com