ข้าวเสาไห้หัก 100 (เลิศ)
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ข้าวเสาไห้หัก 100 (เลิศ)
ข้าวเสาไห้นั้นจะมีลักษณะที่โดดเด่น คือ เมล็ดสวย เรียวยาว ถ้าเป็นข้าวเกี่ยวจะเป็นข้าวเคี่ยว คือ หุงขึ้นหม้อ ถ้าเป็นข้าวใหม่เมื่อหุงแล้วจะนุ่มหอมมีลักษณะคล้ายกับข้าวหอมมะลิทั่วไปแหล่งที่พบ
บ้านเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ความสัมพันธ์กับชุมชน
ข้าวเสาไห้เป็นข้าวที่มีคุณภาพและเป็นสัญลักษณ์ของชาวบ้านเสาไห้ จึงสร้างชื่อเสียงให้กับชาวสระบุรีได้มาก และสามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร ชาวสระบุรีซึ่งเป็นรายได้หลักสำหรับเลี้ยงครอบครัวความสำคัญทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากรายได้หลักของชาวเสาไห้ คือ ข้าว และยังเป็นข้าวพันธุ์ดีและมีชื่อเสียง จึงเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป โดยเฉพาะบุคคลที่บริโภคข้าวเป็นหลักอย่างคนไทยจึงสามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้าน อีกทั้งข้าวเสาไห้ก็ไม่ได้เป็นแค่ที่ต้องการของไทยเท่านั้น ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศส่งข้าวออกเป็นอันดับต้น ๆ จึงสามารถสร้างรายได้ให้กับ