ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

 

ข้าวกล้องงอก “กาบาไรซ์ (GABA-rice)” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในตลาดโลก
"ข้าวคือชีวิตของคนไทย" เนื่องจากข้าวกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย มีความผูกพันกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีมาช้านาน ในทางโภชนาการข้าวเป็นธัญญพืชชนิดเดียวที่คนนิยมบริโภค ดังนั้นข้าวจึงเปรียบเสมือนเม็ดยา ซึ่งข้าวเมล็ดเล็กๆ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด