ที่อยู่สำนักงานขาย :
78 หมู่ 4 ซ.โรงสีเอกไรซ์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์สายตรง:
(662) 925-9988

โทรศัพท์สำรอง:
(662) 571-3124-5

โทรสาร:
(662) 922-5386

โทรสารสำรอง:
(662) 571-3126

ทุนจดทะเบียน :
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มมูลค่า

สถาบันการเงิน :
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) Siam City Bank Public Company Limited

Email:
Information Division
info@akericemill.com 

สำนักงานต่างประเทศ ติดต่อ
คุณเพ็ญจันทร์ ธนบุณยวัฒน์
penjun.t@akericemill.com